ALBUM VIDEOS

Hoạt động chào mừng ngày 20 - 11
Ngày tạo   08/04/2016

Ngày 19-11, Công ty giáo dục Toàn Thịnh Phát (TTP Edu.) đã tổ chức chương trình Team Building và Game Show cho hơn 800 giáo viên, cán bộ thuộc hệ thống Toàn Thịnh Phát, đến từ TP. HCM, Bình Dương và Ðồng Nai. Hoạt động này tạo cơ hội cho toàn bộ giáo